Siirry sisältöön

Laatu ja vastuullisuus

Tuottamamme kuiviketurve on pääosin 2021 -valmistellulta suolta, tuotantoalueen valmistelussa poistimme kaiken puuston alle metrin mittaiseen keppiin saakka. Turpeeseen ei kunnostusjyrsitty puustoa ollenkaan.

Tällä hetkellä tuotamme suon pintakerrosta, joka on vaaleaa rahkaturvetta (H3-H4). Turvetuotantoalueemme turpeen kuitu on pitkää, joka tarkoittaa vähäistä pölyävyyttä ja hyvää imukykyä.

Tuotamme turpeen imumenetelmällä, joka itsessään jättää jo suurimmat kannot tuotantokenttään, jos niitä sinne ilmenee. Laadun varmistamiseksi voimme myös seuloa turpeen lastausvaiheessa.

Tavoitekosteutemme on n. 25 - 35%.

Tuotantomme on vastuullista ja ympäristömääräysten mukaista. Turvetuotantoalueellamme on voimassaoleva ympäristölupa. Turvetuotantoalueen vedet johdetaan virtaamansäätöpadon läpi laskeutusaltaalle, jonka jälkeen vedet suodatetaan pinta-valutuskentän avulla. Suodatetun veden määrää mitataan jatkuvatoimisella virtaamamittarilla. Akkreditoitu näytteenottaja ottaa suodatetusta vedestä näytteen laboratorioon määrä ajoin, varmistaaksemme ulkopuoliseen vesistöön laskevan veden vaatimustenmukaisen laadun.